Geodeta


Usługi geodezyjno – kartograficzne

Świadczymy usługi geodezyjno-kartograficzne na obszarze województwa śląskiego oraz powiatu tarnogórskiego w zakresie:

 • Sporządzenia map do celów  prawnych i projektowych,
 • Podziału, rozgraniczenia i wznowienia granic  nieruchomości,
 • Tyczenia budynków,  sieci i przyłączy,
 • Pomiarów inwentaryzacji powykonawczej budynków oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • kompleksowej obsługi inwestycji,
 • aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
 • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, powierzchni itp.
 • innych prac geodezyjno-kartograficznych.

Gwarancją rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych prac są m.in.:

 • 15. letnie doświadczenie geodety,
 • Uprawnienia geodezyjne 1. i 2. stopnia,
 • Wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych (deweloperów) powyższy zakres usług wykonujemy zachowując konkurencyjność cen, a w przypadku realizacji wspólnych projektów z deweloperami (nowych inwestycji) oferujemy usługi geodezyjne w ramach wkładu własnego.

Zapraszamy do kontaktu!